Privacyverklaring Go4Smart b.v.

Via de website Cybersecurd.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Go4Smart acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via onderstaand contactformulier.

Via het berichtvak op dit formulier kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

 

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en webshop. Met deze statistieken verbeteren we onze online dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Hiervoor gebruiken wij je ip-adres en cookie-informatie. Go4Smart neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten middels computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Go4Smart) tussen zit. Go4Smart gebruikt dit systeem o.a. om te zorgen dat CyberSecured.be goed vindbaar is en de communicatie op jou persoonlijk kan afstemmen. ComGo4Smart  gebruikt voor de website CyberSecured.be de volgende externe computerprogramma's of -systemen: Google Adwords remarketing. Ook maken wij geautomatiseerde beslissingen wanneer een factuur niet op tijd betaald wordt. Wij sturen dan herinneringen en uiteindelijk kan een incassobureau ingeschakeld worden.

De CyberSecured.be webshop gebruiken

Je kunt op CyberSecured.be een order plaatsen, waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om het product of dienst te leveren, de betaling en facturatie af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuur- en betaalgegevens. Deze hebben wij nodig om facturen te kunnen opstellen en automatische incasso te kunnen verrichten.

 Wij bewaren de informatie m.b.t. je aankopen minimaal zeven jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht) en maximaal één jaar langer.

Indien je gebruikmaakt van onze Webshop-mogelijkheden, zullen we je vragen om je BTW-nummer om weer te geven op facturen die wij genereren. 

Contactformulier, Supportaanvraag en Nieuwsbrief

Met de contactformulieren en support aanvraag mogelijkheden op de CyberSecured.be website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en ip-adres en verstrekken Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en twaalf maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het account beëindigt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaande, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrief en overige emails

Wij willen jou graag informatie sturen over aanbiedingen en onze (betaalde) diensten. Dit doen wij via e-mail. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze e-mails. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Wij doen onze best om alle e-mails zo af te stemmen dat ze voor jou persoonlijk relevant zijn. Hiervoor geldt een legitiem belang, want met deze tips helpen we je om met onze diensten jezelf beter te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Ook versturen wij e-mails waar je je niet van kunt afmelden. Deze zogenaamde 'transactional e-mails' zijn noodzakelijk voor het gebruik van ons systeem. Bijv. een Wachtwoord vergeten? e-mail of een e-mail over een door jou verrichte betaling. Als je je account verwijdert zul je geen e-mails meer ontvangen, met uitzondering van e-mails die noodzakelijk zijn voor de afronding van de overeenkomst (zoals betaalherinneringen).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen (denk hierbij bijvoorbeeld aan koerierdiensten die instaan voor de levering van je bestelde producten). Deze partners kunnen dus bepaalde persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou de diensten te kunnen leveren waarvoor je je hebt aangemeld. 

Cookies

Onze online dienst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Je kunt ook via je browser alle door ons geplaatste cookies verwijderen. Na inloggen zal ons systeem weer correct functioneren.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze detailpagina over cookies.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maakt onze applicatie gebruik van een beveiligde verbinding via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), herkenbaar aan het slotje in je browser. Ook maken wij gebruik van backups op externe locatie. Wij instrueren onze medewerkers ten aanzien van een goede beveiliging van hun apparaten en het gebruik van veilige login-methoden. Incidenteel voeren wij een penetratie-test uit om te onderzoeken of er kwetsbaarheden te vinden zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via het formulier hierboven ove via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

Onze contactgegevens

CyberSecured, a division of Go4Smart bv

Oude Diestsetraat 11a

3473 Waanrode

Belgium