Smart...dat is de ondersteuning die je van ons mag verwachten

 

Slim: op basis van expertise, jarenlange ervaring, een portie gezond verstand en duidelijke analytische inzichten

Meetbaar: en dus opvolgbaar

Accuraat: doelgericht en effectief advies, geen holle woorden en theoretische oefeningen maar to-the-point en no-nonsense

Resultaatgericht: het gaat hem niet om het advies zelf, wel wat je ermee zal bekomen: het vooropgestelde resultaat

Toepasbaar: praktisch inzetbaar en onmiddellijk te gebruiken

 

Dus net iets anders dan wat je in de literatuur terug zal vinden over smart (*)...  Anders, is bij ons altijd beter ;-) Beter voor de klant, beter voor jou!

Met een ruime zakelijke en technische ervaring in verschillende IT-gerelateerde domeinen, werd het tijd om weer een nieuwe stap te zetten. De vennootschap Compulabo bvba werd, na bijna 20 jaar onafgebroken activiteit, omgedoopt tot Go4Smart BV met als doel om ons nog meer en beter richten op het "smartify-en" van onze klanten!

We kiezen voor een duidelijk andere aanpak dan de vele mainstream adviesbureaus.  Bij die aanpak staan een slimme kijk, meetbare vooruitgang, accuraat en effectief advies, resultaatgericht werken en toepasbaarheid van wat we voorstellen centraal. We gaan samen met onze klanten rechtstreeks voor het vooropgestelde doel, geen tijdverlies, geen omwegen. De beste manier om te weten wat we bedoelen is vandaag nog een samenwerking opstarten...

 

Waar we je bij kunnen helpen?

  • Het toelichten van nut en werking en business voordelen van een ISMS of cyber security werking aan directie of raad van bestuurd
  • Het ondersteunen van management, directie en/of Raad van Bestuur bij het evalueren van de maturiteit en effectiviteit van een bestaand informatie- of Cyberveiligheidsframework.
  • Het ondersteunen van beleidskeuzes en het opzetten van policies en controls in lijn met de risico appetijt van je bedrijf
  • Het inrichten van, of ondersteuning bij, het inrichten van een ISMS (information security management system) op basis van ISO27001 of NIST SP 800-12 Rev1
  • actief en operationeel helpen evalueren en optimaliseren van een bestaand ISMS ter voorbereiding van certificatie ISO27001, gap analyse, zetten van prioriteiten en mee ondersteunen van de realisatie.
  • inrichten van of ondersteuning bij het inrichten een CyberSecurity Framework op basis van NIST CSF of het Cybersecured framework
  • ondersteuning bij het verbeteren van een bestaande cybersecurity omgeving, het inrichten van controls (ISO27001 Annex A volgens ISO27002, NIST SP 800-53, etc.)
  • geven van awareness trainingen op maat aan Top Management, directie, Raad van Bestuur, medewerkers, enz.
  • Het opnemen van ad interim management rollen (IT, Cyber & information security)

 

 

Laurens Behaeghe

Bestuurder

Go4Smart BV

Oude Diestsestraat 11a

3473 Waanrode

België

 

(*) Smart staat in het algemeen voor Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realiseerbaar - Tijdsgebonden en wordt vaak gelinkt aan projectwerking en projectresultaten.  Wij willen adviseren op een manier dat het niet bij een project blijft, maar een voor de klant operationeel werkende betaalbare en accurate oplossing, ook na beëindiging van het project.