Onze aanpak: hands-on, pragmatisch en doelgericht

Een aanpak op maat

We volgen in onze aanpak wel een bepaalde structuur en methodiek maar zorgen dat deze afgestemd is op jouw bedrijf.  Bij ons kies je eerder voor een eenvoudige, begrijpbare en betaalbare aanpak dan een groot langdurig project.  We beseffen dat vele bedrijven werk willen maken van hun informatiebeveiliging en cyber weerbaarheid maar hiermee niet de productiviteit van de werknemers of het rendement van het bedrijf negatief willen beïnvloeden.

Met onze aanpak zijn we ervan overtuigd dat we het tegenovergestelde kunnen bereiken: werknemers die betrokken worden in informatiebeveiliging & cyber security en zich veiliger voelen in de omgeving waarin ze werken, zullen ook minder afgeleid worden en dus beter presteren.  Een goed informatiebeleid met betrouwbare gegevens ondersteunt ook efficiëntie van de bedrijfsprocessen en draagt dus bij tot het rendement van je bedrijf.

Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning is niet alleen dat je een beter inzicht zal hebben op de weerbaarheid van je bedrijf tegen cyber risico's maar ook dat je objectief aan je klanten zal kunnen aantonen dat je als bedrijf actief werkt aan informatieveiligheid en het goede beheer van de gegevens die je over hen bijhoudt.

Een flexibele aanpak, steeds op jouw noden afgestemd

Na een eerste korte analyse (in de praktijk 1 tot maximaal 2 werkdagen) kunnen we verslag uitbrengen en je al een inzicht geven in waar je als bedrijf staat wat betreft informatieveiligheid en de weerbaarheid van je organisatie wat betreft cyber risico's.  Het is al een goed startpunt voor het management, de raad van bestuur of de eigenaar om te weten wat huidige status is van het bedrijf voor wat betreft informatieveiligheid. Tot slot is dit gekoppeld aan financieel risico, bedrijfscontinuïteit en bestuurdersaansprakelijkheid.

Op basis van de vaststellingen tijdens deze eerste analyse kunnen we dan samen kijken waar er nog eventuele verbeteringen mogelijk zijn, welke zaken te veel aandacht krijgen en welke te weinig maar vooral ook wat de weg vooruit is om tot een aantoonbaar veilige dataverwerking te komen. Dit betekent dus dat we samen een concreet plan van aanpak kunnen uitwerken dat rekening houdt met de startsituatie en het gewenste toekomstige profiel van je bedrijf met betrekking tot informatieveiligheid.

Hoe ver je wil gaan en of ISO27001 certificatie belangrijk is voor jouw organisatie of een vereiste is omwille van regelgeving, dat bepaal je volledig zelf.  Hoe snel of gestaag je de weg wil afleggen ook.  In beide gevallen kunnen we de juiste ondersteuning bieden om het beoogde resultaat te bereiken.

Een totale aanpak

Het plan van aanpak houdt rekening met mogelijke verbeteringen op technisch vlak maar dus ook op het vlak van hoe bewust medewerkers met informatie omgaan en hoe processen veiliger ingericht kunnen worden. Daarnaast zullen we bij het uitzetten van de acties rekening houden met een gelaagde aanpak (zie figuur hierboven) en met de verschillende fasen waaruit een goede cybersecurity strategie bestaat.  Door het inrichten van een operationeel ISMS kan je ook rekenen op continue inzichten of de effectiviteit van de genomen maatregelen en op continue verbetering ervan, in lijn met je risico appetijt.

Met concrete en meetbare resultaten

Op basis van het "meten is weten" principe zorgen we er voor dat vooruitgang meetbaar, bespreekbaar en aantoonbaar is. Zo houd je steeds een vinger aan de pols van waar je bedrijf staat wanneer het over informatiebeveiliging gaat en kun je daar ook transparant over communiceren met je zakenpartners, wanneer dit nodig is.

Met als doel het vertrouwen van jouw klanten te verdienen

Daar gaat het uiteindelijk om.  Om je klanten vlot en correct te bedienen moet kritische informatie confidentieel blijven (confidentiality), moet je kunnen beschikken over de juiste informatie (integrity) en dit op de momenten waarop je die informatie nodig hebt (availability). En dat zijn de zaken waar Information Security onder meer voor staat. 

Voeg daaraan toe dat je door de duidelijke en meetbare strategie en beleid rond informatieveiligheid die gekoppeld is aan de CyberSecured.be aanpak, je jouw klanten ook kan aantonen dat je het goede beheer van hun data ernstig neemt en dus terecht een geschikte zakenpartner bent die hun vertrouwen verdient.