Coaching is onderdeel van onze Missie

Onze missie is organisaties en hun teams te ondersteunen bij het definiëren, plannen en realiseren van doelstellingen die bijdragen tot het beveiligen van waardevolle data en assets.

Ons doel is Executives, bestuursleden en hoger kader van Kmo's te ondersteunen bij het:

 • Bepalen van een strategie rond informatie- en databeveiliging
 • Het uitwerken van concrete plannen rond het implementeren van die strategie
 • Het aansturen van hun teams en/of partners om de strategie uit te rollen in concrete acties

Wat brengt dit nu voor jou op?

Na een coaching traject zou je als bestuurder of lid van het management team een duidelijke kijk moeten hebben op volgende probleemstellingen:

 

 • waar staan we als bedrijf nu als het gaat om informatieveiligheid?
 • wat is ons target risicoprofiel als het gaat om informatiebeveiliging?
 • wat is voor ons bedrijf een goede strategie en een goed beleid om ons target profiel te halen?
 • hoe volgen we best de inspanningen en resultaten op zodat we ook aantoonbaar stappen vooruit maken
 • hoe weten we of de voorstellen die we krijgen uit ICT afdeling of externe partners ook effectief bijdragen aan de gekozen strategie?
 • hoe bereiden we ons voor op een eventueel incident rond informatiebeveiliging?

 

 

We lichten je graag persoonlijk toe hoe we jou en je teams kunnen begeleiden bij:

Coaching van Bestuurders en executives op onder meer volgende vlakken:

 • In kaart brengen van de bestaande Cyber Security Readiness/maturiteit, adviseren over het te volgen pad naar een hogere maturiteit en, indien gewenst, coachen van het programma om het vooropgestelde doel te bereiken.
 • Hoe ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van bestaande Cyber Security risico's? Door de as-is situatie van uw organisatie wat betreft Cyber Security in kaart te brengen en zo zicht krijgen op de bestaande risico's en daaraan gekoppelde aansprakelijkheid van bestuurders en het management.
 • Assisteren bij het bepalen van het risicoprofiel van de vennootschap met betrekking tot Cyber Security
 • Adviseren bij het definiëren, uitwerken en/of bijsturen van een Cyber Security strategie op maat van uw organisatie
 • Adviseren bij het aligneren van business initiatieven met de voorziene aanbevelingen op het vlak van Cyber Security en informatiebeveiliging.
 • Ondersteunen van bestuurders bij het evalueren en beoordelen van rapporten over de performance van Cyber Security
 • Persoonlijk advies en ondersteuning van bestuurders bij vragen of investeringen rond Cyber Security
 • Ondersteuning van bestuurders in het geval van een Cyber Security incident met grote impact
 • ...

 

Coaching van teams en partners:

 • het coachen van uw systeembeheerders of ICT partners naar een betere beheersbaarheid van ICT bedreigingen
 • het coachen van uw development teams om meer rekening te houden met IT security, het beheer van persoonsgegevens en andere cyber security aspecten en dit zowel bij het implementeren van toepassingen als bij het uitrollen (deployment) en het operationeel beheren van deze toepassingen.
 • Het helpen van het C-level management met het uitwerken van een Cybersecurity strategie
 • Het uitwerken van een plan voor wanneer je slachtoffer wordt van een cyber incident of cyber criminelen: een Incident response plan
 • Coaching van een crisisteam in het geval van een Cybersecurity incident
 • ...

Interesse