Information & cyber security services

  • Het toelichten van nut en werking en business voordelen van een ISMS of cyber security werking aan directie of raad van bestuurd
  • Het ondersteunen van management, directie en/of Raad van Bestuur bij het evalueren van de maturiteit en effectiviteit van een bestaand informatie- of Cyberveiligheidsframework.
  • Het ondersteunen van beleidskeuzes en het opzetten van policies en controls in lijn met de risico appetijt van je bedrijf
  • Het inrichten van, of ondersteuning bij, het inrichten van een ISMS (information security management system) op basis van ISO27001 of NIST SP 800-12 Rev1
  • Actief en operationeel helpen evalueren en optimaliseren van een bestaand ISMS ter voorbereiding van certificatie ISO27001, gap analyse, zetten van prioriteiten en mee ondersteunen van de realisatie.
  • Inrichten van of ondersteuning bij het inrichten een CyberSecurity Framework op basis van NIST CSF of het Cybersecured framework
  • ondersteuning bij het verbeteren van een bestaande cybersecurity omgeving, het inrichten van controls (ISO27001 Annex A volgens ISO27002, NIST SP 800-53, etc.)
  • Het geven van awareness trainingen op maat aan Top Management, directie, Raad van Bestuur, medewerkers, enz.
  • Het opnemen van ad interim management rollen (IT, Cyber & information security)