Wij zijn op zoek naar Secpoint Resellers! Op zoek naar een uniek kwalitatief security product, made in Europe, met een aanzienlijke dealermarge? Klik hier.

Interesse in de krachtigste SaaS oplossing waarmee je zelf je publieke IP's kan testen? Klik hier

Het kan anders

Paniek is een slechte raadgever.  Schakel ons in wanneer je zelf even het noorden kwijt bent bij een lopend cyber security project, wanneer je overweegt om je processen in lijn te brengen met de NIS2 wetgeving rond cyber beveiliging, wanneer je bij het nemen van een beslissing rond cyber security of informatiebeveiliging graag een second opinion hebt, wanneer je niet goed weet waar je best start met het beveiligen van je kritische gegevens, wanneer je slachtoffer werd van een cyber security incident, wanneer je denkt aan het inrichten van een ISMS (Information Security Management System) en eventuele ISO 27001 certificering. We zijn gecertifieerd als Information Security Lead Implementer!

Wij maken de tijd vrij voor jouw vraag en helpen je duidelijk overwogen keuzes te maken.  We stellen onze expertise hiervoor graag ter beschikking, zowel voor een kort richtinggevend gesprek, een coaching opdracht  of voor de begeleiding van een langlopend project. 

Mensen, zakelijke processen en technologie gaan hand in hand om je bedrijf te laten draaien.  Daarom dat dit ook de 3 assen zijn van waaruit we informatieveiligheid en cyber security benaderen. Het is deze insteek die maakt dat wij je kunnen helpen het verschil te maken, ook bij jouw klanten.

 

Wat bieden we concreet aan?

 • een aanpak van een KMO voor de Kmo's
 • een praktische en hands-on ondersteuning bij het verbeteren of uitbreiden van een bestaand ISMS (Information Security Management system)
 • een duidelijke en gestructureerde aanpak voor het inrichten en opstarten van een nieuw ISMS en dat tot het voldoet aan alle voorwaarden voor certificatie (ISO27001).
 • een gap analyse die helder maakt wat je nog moet doen om in lijn te zijn met de NIS2 wetgeving voor Cyber beveiliging.
 • expertise, een second opinion en duidelijke praktische adviezen wanneer het over de weerbaarheid van je bedrijf tegen cyberincidenten of het voorkomen van data breaches gaat
 • ad hoc opdrachten voor risk assessments, interne audits, awareness trainingen, enz.
 • cyber & information security coaching opdrachten - we helpen je op weg naar de juiste oplossing voor jouw bedrijf en je team van de nodige skills te voorzien om zelfstandig de weg verder te zetten
 • technologische oplossingen voor een gelaagde aanpak van je informatiebeveiliging 
 • geautomatiseerde vulnerability tests van je website, webshop en andere toepassingen op het web maar ook van je lokale, interne netwerk.  Weet waar je risico loopt!

Cyber- en informatiebeveiliging gaat niet alleen over systemen en infrastructuur

Cybersecurity en informatiebeveiliging zijn op zich niet enkel een opdracht voor de IT-verantwoordelijke of het ICT departement. Vanzelfsprekend is het beveiligen van een IT infrastructuur een belangrijk element in de roadmap naar een veiliger informatiebeleid maar ook mensen en processen spelen hier een uiterst belangrijke rol in.

Enkel wanneer je op deze 3 elementen werkt, kan je de beveiliging van de informatie binnen je organisatie beter beveiligen. Ontdek verder op deze website meer over hoe CyberSecured je kan helpen om de informatiebeveiliging en cyber security binnen jouw organisatie stap per stap maar structureel te verhogen met behulp van het "CyberSecured.be wheel of Resilience & Trust". Hoe dit in zijn werk gaat lees je hieronder maar we lichten je graag persoonlijk toe hoe we dit concreet voor jouw bedrijf kunnen aanpakken en je zo helpen om aantoonbaar je bedrijf weerbaarder te maken tegen cyber bedreigingen.

Hoe kunnen we je nu concreet helpen?

1. Start met te weten waar je staat

Hoe zeker ben je er van dat de kritische informatie op je interne netwerk, je website, je webshop, je e-mail communicatie maar ook bij je partners goed beheerd wordt en veilig is? En wat heb je voorzien wanneer door toeval of opzet kritische bedrijfsinformatie niet meer beschikbaar is?

Check ons cyber security coach aanbod hier en werk samen met ons aan een bedrijfsomgeving waarin jouw klanten je hun volledige vertrouwen geven om hun data veilig te verwerken.

Via een afgesproken coaching traject brengen we inzichten in waar je nu als bedrijf staat op het vlak van cyber security en informatiebeveiliging.  Daarbij bekijken we  3 assen: systemen, processen en mensen, dit zowel interne als extern.  We bekijken ook de cyber readyness van de bestuursleden (in het belang van  bijvoorbeeld de bestuurdersaansprakelijkheid en NIS, NIS2), naar de managerial readyness van het management team maar ook naar die van de ICT afdeling of partner.  Op basis van al deze facetten kunnen we vastleggen wat de huidige situatie is en samen met jou een stappenplan uitwerken om dit te verbeteren, indien nodig vanzelfsprekend. 

 

Ook wanneer je zou kiezen voor een volledig Information Security management Systeem (ISO27001) of voor het NIST Cyber Security Framework (CSF) als framework, kunnen we je met raad en daad bijstaan om dit op een "op maat van jouw organisatie" manier in te richten en op te starten.  Al deze systemen zijn risico gedreven en starten met een evaluatie van je as-is situatie om dan op basis van je risico appetijt te gaan bijsturen.

 

2. Bouw samen met ons aan een betrouwbare omgeving waarin jouw data aantoonbaar veilig verwerkt wordt en waardoor je het vertrouwen van je klanten dubbel en dik verdient.

Sluitende garanties dat je nooit het slachtoffer zal worden van cyber criminaliteit zal niemand je geven.  Wat wij je wel kunnen garanderen is dat we je kunnen helpen om de impact van dergelijk incident zo klein mogelijk te houden en een minimaal risico over te houden. Nog belangrijker is dat je naar je klanten toe zal kunnen aantonen dat je bedrijf al het mogelijke doet om data  die het verwerkt zo goed mogelijk te beveiligen en te bewaken, op ieder moment.

Laat de CyberSecured.be wheel of Resilience & Trust aanpak deel uitmaken van je dagelijkse werking om zo met vertrouwen te kijken naar de dataverwerking in je bedrijf.  Omdat je werkt met objectief meetbare elementen kan je de weerbaarheid ook permanent monitoren en opvolgen.  Zelfs bij een eventueel incident zal je over de nodige kennis en resources beschikken om die crisis in alle sereniteit het hoofd te bieden.

Wij geloven er niet echt in dat je de weerbaarheid van je bedrijf kan verhogen door een groots security project met een leger externe consultants die voor jou een strategie, policies en andere richtlijnen uitwerken.  Wij geloven veel meer in een aanpak waarin we met raad van bestuur, management, het ICT team en je medewerkers hand in hand het "CyberSecured.be wheel of resilience & Trust" inrichten op maat van jouw bedrijf om het zo deel te laten uitmaken van de dagelijkse werking en de genen van je bedrijf. We geven je nu al mee dat je niet alleen een veiligere omgeving zal hebben voor informatieverwerking maar dat je bovendien zal kunnen genieten van een hogere efficiëntie en motivatie van je medewerkers. Beleidskaders, policies, processen, procedures, standaarden: ze werken alleen wanneer ze ondersteunen hoe jij wil werken en helpen te bereiken wat voor jouw organisatie belangrijk is.  Daarom dat we altijd vertrekken van uit jouw specifieke situatie.

Waarom? We geven je 7 heel goede redenen.

1. Data is het nieuwe goud.  Zorg er dan minstens even goed voor.

Technologiebedrijven horen vandaag bij de grote sterkhouders van onze beurzen.  Ze verzamelen data, stockeren die, maken er analyses mee en gebruiken of verkopen die om klanten beter te kunnen bedienen.  Daarnaast zijn steeds meer productiesystemen en logistieke systemen afhankelijk van computers en data.  Wat zou de impact zijn voor jouw bedrijf wanneer vitale gegevens er plots niet meer zijn? Heb je daar nog niet over nagedacht?  Of erger nog, heb je nog geen plan voor het geval dat de cruciale informatie voor jouw bedrijf niet meer beschikbaar is?  Tijd om in actie te schieten.  Contacteer ons want we helpen je graag verder.

2. Informatie- en cyberbeveiliging vraagt meer dan een firewall, een antivirus en een cyber verzekering.

Vanzelfsprekend is het belangrijk om je systemen en de toegang ertoe optimaal te beveiligen.  Toch stopt het daar niet bij.  Heb je jezelf al eens volgende vragen gesteld:

 • Wat is er bijvoorbeeld binnen jouw bedrijf georganiseerd om te identificeren wat voor jouw bedrijf kritische informatie is en waar die opgeslagen wordt? 
 • Wat is er binnen jouw bedrijf technisch en organisatorisch voorzien om die kritische informatie te beschermen? 
 • Wat is er binnen je bedrijf aan processen en technische elementen ingericht of voorzien om tijdig te detecteren dat er een mogelijk data beveiligingsprobleem is? 
 • Welke stappen heb je voorzien om bij een informatiebeveiligingsincident de juiste maatregelen snel te nemen? 
 • Welke middelen en processen zijn er voorzien om bij het eventuele verlies van data toch snel terug operationeel te zijn?

3. Een slimme informatie- en cyber beveiliging helpt je beter te ondernemen

Vanzelfsprekend zorgt een goed beheer van bedrijfskritische gegevens voor minder risico.  Het beperken van bedrijfsrisico's is al een belangrijk doel op zich voor de bestuurders van je bedrijf. 

Maar door processen, mensen en systemen beter op elkaar af te stemmen, verhoog je ook de efficiëntie van je bedrijf.  Een goede data security strategie kan daar een belangrijke enabler voor zijn.

Tot slot zorgt een goede databeveiliging ervoor dat je data confidentieel blijft, altijd correct is en beschikbaar is wanneer je die nodig hebt. Dat is dan ook net wat je nodig hebt om je klanten snel en goed te bedienen.

4. Voorkom dat criminelen je website, webshop of volledig netwerk overnemen.

Met de huidige technieken en rekenkracht kunnen hackers op enkele uren schade aanbrengen aan een bepaald netwerk en dit over de hele wereld. Voor hackers bestaan geen grenzen, de wereld is hun actieterrein. Maar denk er aan dat bedreigingen niet altijd van verre of exotische bestemmingen komen.  Ook binnen je netwerk kunnen er mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de gegevens of erger nog, die misbruik maken van hun rechten en de data die jij hen toevertrouwt.

5. Jouw organisatie kan het volgende slachtoffer worden

Zijn  grote organisaties zoals Maersk, Asco Belgium, Gemeente Willebroek, de Universiteit van Maastricht of Picanol de enigen die onder vuur liggen? Neen, de cijfers van 2019 liegen er niet om (Bron: Hiscox)

71% van de Belgische bedrijven rapporteerde een cybersecurity incident

33% van die bedrijven werden zelfs meer dan 4 keer aangevallen in dat jaar

329.000 Euro was de gemiddelde kost van Cybercrime voor bedrijven die slachtoffer waren van een aanval...

 

Wat betekent het voor jou en je organisatie als je straks geen toegang meer hebt tot je eigen data? Wanneer productiesystemen niet opstarten omdat er data verdwenen of ge-encrypteerd is? Wat vinden je klanten, cliënten en mensen waarvoor en waarmee je werkt ervan als er persoonsgegevens ontvreemd werden? Wat betekent het voor jou als er kritieke bedrijfsinformatie publiek gemaakt wordt?

6. Een cyber incident kan veel geld kosten

Er zijn de rechtstreekse gevolgen zoals productieonderbrekingen, verlies van orders, kosten voor herstel, overuren, enz. Er zijn echter ook de onrechtstreekse gevolgen zoals mogelijke reputatieschade, claims, inbreuken tegen GDPR, enz.

7. Voorkomen is altijd beter dan genezen

Het bovenstaande klinkt bekend maar toch staat voorkomen niet steeds hoog op onze prioriteitenlijst.  Wij willen je er dan ook bij helpen om hier voldoende aandacht aan te besteden zonder grote projecten op te starten of te starten met iets waarvan je niet weet waar het eindigt.  Door NU zelf de eerste stap te zetten met een eerste analyse weet je alvast wat je risico's vandaag zijn.  Aan jou dan de keuze hoe je hier verder mee wil omgaan. 

 

Zet in op een degelijke verdedigingslinie, op degelijk processen en betrouwbare systemen

Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat een firewall al het kwade wel buiten zal houden.  Vanzelfsprekend is een goede firewall absoluut noodzakelijk. Maar een gelaagde aanpak is de enige juiste aanpak. Denk hierbij aan een ui-model.

Graag begeleiden we je in een stapsgewijze aanpak om volledige controle te krijgen over de data en informatie die je als organisatie beheert. We bekijken met jou wat een haalbare en betaalbare aanpak is.  

Wat zijn voor bedrijven de 5 belangrijkste oorzaken voor verlies van data?

 1. Systemen die onvoldoende recente software updates kregen (vulnerability patching) waardoor deze systemen kwetsbaar zijn voor eventuele externe en interne personen die uit zijn op het stelen van data, etc
 2. Menselijke fouten zoals zwakke paswoorden, het delen van paswoorden, het ongewild sturen van gevoelige informatie naar de verkeerde contacten, het niet herkennen en ingaan op phishing acties, etc.
 3. Malware en andere infecties van systemen
 4. Misbruik van toegekende rechten waarbij een gebruiker, vaak voor persoonlijke verrijking, zijn rechten misbruikt om data te kopiëren en te stelen. Denk hierbij niet alleen aan interne medewerkers maar even goed aan zakenpartners of externe personen die toegang hebben tot je systemen.
 5. Fysieke diefstal van bijvoorbeeld notebooks uit auto's maar ook van systemen en datadragers uit bedrijfsgebouwen of thuis bij medewerkers of zakenpartners

 

En wat is de impact hiervan op je organisatie?

1. Meer dan 70% van de Belgische bedrijven rapporteerde een cyberaanval. Daarmee staat België op de nr. 1 in Europa wat betreft hacking activiteiten op bedrijven.

2. Meer dan 30% van de Belgische bedrijven die werden aangevallen bleek meer dan 4 keer te zijn aangevallen

3. De gevolgen van een Cyberaanval kosten een bedrijf gemiddeld €329.000 Euro!!!

(Bron: Hiscox Cyber Security Readiness Report)

Nu je dit weet, wat doe jij hier aan en voorkom je dat jouw organisatie het volgende slachtoffer wordt?

Misschien het juiste moment om ons te contacteren?  Beter nu dan te laat...

Bron: 2020 Data Breach Investigations Report - Verizon

Toch liever een technische check hoe veilig jouw netwerk nu echt is? Ook dat doen wij voor jou!

 • We testen hoe veilig je website of webshop is, meer info vind je hier
 • We testen hoe veilig je interne netwerk is, meer info vind je hier
 • We testen hoe veilig je wifi netwerk is, meer info vind je hier

Je ontvangt steeds minimaal een rapport met vastgestelde kwetsbaarheden en voorstellen om dit op te lossen.

Indien je het wenst kunnen we je IT Team of IT partner ook begeleiden in het wegwerken van deze kwetsbaarheden.

Tot slot kunnen we je ook helpen bij het opzetten van een goed security beleid met de nodige controles, adviezen, richtlijnen, enz.

Voor slechts 129 Euro je website of webshop volledig laten scannen op mogelijke security risico's en een gedetailleerd rapport ontvangen inclusief een technisch voorstel tot oplossing voor ieder gevonden probleem? 

Wij doen het voor jou! Contacteer ons vandaag nog via onderstaand formulier!
CyberSecured, a service of Go4Smart BV, is the exclusive distributor for Secpoint technology in Belgium, Luxemburg & France

Cybersecured is Official Partner for Eset Cyber Technology .